Hợp tác xã Eco G9 - Chất Lượng Trên Từng Sản Phẩm

cart.png
0
cart.png
0

Hợp tác xã Eco G9

베트남 최고급 커피 - ECO G9 인스턴트 커피 리뷰

Thứ năm - 24/06/2021 12:11

안녕하세요 커피조와하는 먹자에요

여러분도 커피 자주 드시나요?

저는 하루에 1~2잔식 마시는 편인데요

아메리카노, 라떼, 믹스커피 가리지않고 먹어요

특히 오늘처럼 비가 추적추적 쏟아지고 조금 스산한 날에는따뜻한 믹스커피가 굉장히 땡겨요

믹스커피는 종류별로 먹는편인데 얼마전 지인의 추천으로

베트남 최고급 커피 - ECO G9 인스턴트 커피

를 마셔봤는데 진한 커피맛이 만족스러워

후기를 남겨볼까해요

택배로 주문해서 이렇게 박스에 박스를 더해 포장해서 왔어요

G9만의 고급스러운 디자인된 박스가 선물로 받으면

커피맛과 고급스러움에 기분도 좋을거같아유!

16g의 100개의 커피스틱이 들어있어요

 

아하 두 박스로 나누어져 담아있네요

한박스는 회사에다 한박스는 집에다 두고 먹어야겠어요

각각 50개의 커피가 들어있겠쥬?

베트남 최고급 커피 ECO G9인스턴트 커피 사진이

엄청 먹음직스럽게 나왔어요

진한 커피색과 향이 벌써 나는거같아요

스틱하나가 묵직하니 굉장히 크쥬?

베트남 최고급 커피 ECO G9인스턴트 커피 스틱은

개봉선이 있어서 그대로 커팅할 수 있어 편리해요

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

MỜI THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN "MÁY ION ÂM DIỆT VIRUS CV19"

16 Mar 2022 TIN TỨC

“Máy ion âm diệt virus CV19” là thiết bị nhỏ gọn đầu tiên tại Việt Nam có tác dụng diệt khuẩn, virus, nấm mốc và tác nhân gây mùi dựa trên nguyên lý hoạt động của ion âm, Khả năng…

TOÀN VĂN CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NGƯỜI KHUYẾT TẬT

04 Sep 2020 TIN TỨC

Ngày 1/11/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

SẢN PHẨM MUA NHIỀU